Podmienky darovania finančného daru


Darovanie finančných prostriedkov je dobrovoľné. Ako protihodnotu za dar dostane darcovia knihu alebo pamätný predmet podľa vlastného výberu.

V prípade, že by darcovi došlo k zmene názoru, je možné požiadať o vrátenie finančného daru a súčasne o zaslanie knihy alebo pamätného predmetu späť na nasledujúcu adresu: Gabriela Balak Polenova, Jazerna 28, Sokolovce 92231.

Nákupný košík